Rotamız Mutluluk
 /  Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa /
Hizmetlerimiz /
ZEKA VE GELİŞİM TESTLERİ
Orjinal Resim

Zeka ve Gelişim testleri çocukların gelişimini takip etmede önemli bilgi ve sonuçlar sunabilen veri toplama araçlarıdır. Zeka testleri ile akıl yürütme, muhakeme yapma, kavrama gibi çocuğun zihinsel fonksiyonlarını değerlendirmek mümkün. Gelişim testleri ile de aileler çocuklarının gelişim seyirleri ile ilgili derinlemesine bilgi edinirler. Çocuğunun zihinsel gelişimini bilen bir aile erken önlem almada, beceri ve yetenekleri doğrultusunda ilgili alanlara yönlendirmede, doğru eğitim olanaklarını sunmada belirgin bir yol haritasına sahip olur.

Bireyin zekası ve gelişimi hakkında güvenilir bir fikir edinmenin yolu olan zeka ve gelişim testleri kurumumuzda görev yapan ve gerekli eğitimlerini tamamlayarak alanında uzman olan testörler tarafından uygulanmaktadır.

Kurumumuzda uzmanlar tarafından uygulanan zeka ve gelişim testleri;

Wisc-4 Çocuk Zeka Testi: Wisc-4 Çocuk Zeka Testi bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla 6-16 yas arası çocuklara uygulanan bireysel zeka testidir.Test; sözel ve performans olmak üzere iki bölümden, her bölüm bir yedek, 5 ana test olmak üzere altı alt testten oluşmaktadır. Herhangi bir alt testin bozulması durumunda bozulan alt testin bulunduğu bölüme ait sözel, performans ve genel olmak üzere üç zeka bölümü elde edilir. Bazı alt testleri süreye dayalıdır.

AGTE- Ankara Gelişim Tarama Envanteri: 0-6 yaş arası bebek ve çocukların gelişimi ile ilgili bilgi veren bir gelişimsel değerlendirme aracıdır. Bu envanter; kültürümüze özgü olup, kısa sürede çok kişiye uygulanabilen, bebek ve çocukların şu anki gelişim ve becerilerini annelerinden alınan bilgiler doğrultusunda değerlendiren bir araçtır. Bu envanter, ailelere çocuklarının gelişimi açısından önemli davranışları daha iyi gözlemleyebilme ve çocuklarını daha iyi tanıyabilme olanağı sağlamaktadır.

* Gesell Gelişim Testi: Gesell bir performans değerlendirme testi olup, 3 ila 10 yaş arasındaki çocuklar da motor beceri, görsel algı, görsel hafıza, el-göz koordinasyonu, küçük kas becerilerini ölçen bir testtir. Ayrıca çocuğunuzun fiziksel ve biyolojik gelişiminin izlenmesi, bulunduğu yaşa ait davranışları yapıp yapmadığı gibi genel gelişim süreçlerinin incelenmesi sonrasında çocuğun gelişiminde herhangi bir problem olup olmadığı ile ilgili bir değerlendirme yapılmasına olanak sağlar.

* R.B Cattel 2-A, 2-B ve 3-A Zeka Testi: 2A, 2B ve 3A olmak üzere üç formu vardır. Yaş gruplarına göre bu formlar ayrılır. 4-7 yaş, 7-14 yaş ve 14 yaş üstü bireylere uygulanarak bireyin performans ve zeka seviyesini ölçen bir testtir.

* Denver Gelişim Tarama Testi: Çocuklarda gelişimin izlenmesi, gelişimsel aksaklıkların erken saptanabilmesi için gelişimsel tarama testlerinin düzenli olarak kullanılması gerekir. Denver Gelişimsel Tarama Testide sık kullanılan gelişimsel tarama testlerinden biridir. 0-6 yaş aralığındaki çocuklara uygulanmaktadır. Testin amacı; çocuğun yaşına uygun becerilerini değerlendirmek, gelişimsel olarak şüpheli durumları saptamak ve gelişiminin altındaki çocukları izlemektir. Uygulama süresi 20-25 dakikadır ve bireysel olarak uygulanan bir performans testidir.  Çocuğun gelişimini değerlendiren bir test olduğu için zeka testi olarak kullanılmaz.

Kurumumuzda Uyguladığımız Diğer Testler

* Peabody Resim Kelime Testi (2-18 Yaş): Çocuklarda alıcı dil becerilerini, kelime dağarcığını ve resimlerle kelime (kavram) gelişimini belirlemek için kullanılan bir performans testidir.

* Metropolitan Okul Olgunluğu Testi (5-6 Yaş): Okul öncesi eğitimini tamamlayan çocuğun ilköğretimde kendisinden beklenen becerileri ne derece geliştirebildiğini ve eksik alanlarının neler olduğunu ortaya koyan bir testtir.

* Louisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi (3 Yaş ve Sonrası): Louisa Düss testi, çocukların sorunlarını çözümlemek ve anlayabilmek için hazırlanmış tekniklerden biridir. Çocuklarda, sıklıkla rastlanabilen kompleks ve sorunları belirlemek amacıyla kullanılmaktadır.


Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon l Yazılım K7