Rotamız Mutluluk
 /  Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa /
Hizmetlerimiz /
DUYU BÜTÜNLEME TERAPİSİ
Orjinal Resim

DUYU BÜTÜNLEME

   

Duyu bütünleme nedir?

     Çevremizle (sosyal ve fiziksel) olan etkileşimimizde, vücudumuzu etkili bir biçimde kullanabilmemizi sağlamak için, vücudumuz ve çevremizden gelen duyuları organize eden nörolojik bir işlemdir. Beyin bu işlemi günlük yaşam aktivitelerinde kullanır.

     Duyu bütünleme bozukluğu erken çocukluk döneminde ya da yetişkinlik döneminde teşhis edilen fakat hayat boyunca görülebilen bir problemdir.

 

Duyu bütünleme neden önemlidir?

    Duyu bütünleme becerileri önemli derecede baş etme/problem çözme becerileri ile ilişkilidir. Çevremizle uyum içinde olmamızı sağlar. Öğrenimin ve davranışlarımızın temelidir.

       Duyu bütünleme terapisi yoluyla çocuklarda; beden algısı, uygun uyaranların seçimi, vücudun çevreye uygun olarak hareket etme becerisi, sosyal becerileri, özgüvenlerinin artması, dengeleri, dikkatleri ve duygu yönetimleri gelişir. Günlük yaşamda yeni becerilerin kazanımı ise çevreyi araştırarak, deneyerek ve çaba göstererek gelişir. Her yeni deneyimin kazanılması çocuğa başarılı olduğunu hissettirir.

 

Duyu bütünleme probleminin yoğun olarak görüldüğü durumlar nelerdir?

 Dikkat eksikliği

Öğrenme güçlüğü

 Serebral palsi

Genetik hastalıklar ( örn; down sendromu)

Yüksek riskli bebekler

Mental retardasyon

Otizm spektrum bozuklukları

Gelişimsel gerilikler

Fragile x sendromu

Görme ve işitme problemleri

Travmatik beyin yaralanmaları.

 

Duyu bütünleme terapisini kimler uygulayabilir?

  Duyu bütünleme terapisi; ergoterapistler (iş ve uğraşı terapisti) ve eğitimini almış yeterli donanıma sahip fizyoterapistler tarafından uygulanabilir.


Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon l Yazılım K7