Rotamız Mutluluk
 /  Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa /
Makaleler /
CP´DE BOBATH TEKNİKLERİ ve ORTEZLEME

SEREBRAL PALSİ’DE BOBATH TERAPİSİ

Bobath terapisi (nörogelişimsel terapi), dünyada yeni doğan döneminden sonraki fizyoterapi yaklaşımlarını temel alan bir yöntemdir. Bu yöntem doğuştan hareket bozukluğu ve kısıtlılığı olan çocuklar ile duyu-motor bozukluklarına neden olan farklı tablolarda kullanılır. Terapide motor bozukluklar tespit edilerek kısıtlılıklara karar verilir.

Terapi konseptinde ise doğru hareketi açığa çıkarmak için uygun tutuş teknikleri,ağırlık aktarma ,işitsel/görsel uyaranlar ,derin duyu teknikleri ve fasiltasyon teknikleri kullanılır. Fasiltasyon tekniğinde çocuğun kendi kendini ve vücudunu ortamda algılamasını, vücut uzuvlarının hissedilmesini, pozisyonlamalar ve tonus düzenlenmesi ile sağlanır.
Bobath tekniklerinde fizyoterapistin amacı; kontrakte kasları esnetmek, hareketliliği desteklemek, spastisiteyi engellemek ve anormal postür duruşunu düzeltmeye yönelik çalışmalar yaparak çocuğun gelişimsel dönemine uygun oyunlara katılmasını,özgüven kazanmasına  yardım sağlamaktır.


SERABRAL PALSİ’DE ALT EKSTREMİTE ORTEZLEME YÖNTEMLERİ

Serebral Palsi’de ortezlemeye karar verirken bireyin yaşamındaki geçiş dönemlerinde ortez takibinin yapılması gereklidir. Bireyin orteze uyumu bakılırken kişisel dinamikleri ve ihtiyaçları göz önünde bulundurulmalıdır. Serebral Palsi birçok problemi bir arada barındırdığı için fiziksel olarak anormal hareketleri, deformitelerin oluşmasını önleyecek, yumuşak doku deformitelerini düzeltecek,zayıf kaslara destek sağlayacak , doğru propriyosepsiyonu  kazandıracak , yürümeyi destek sağlayarak artıracak hastanın öğrenme sürecine ve fonksiyonel gelişimine ortezleme yöntemi büyük katkı sağlayacaktır.


ÇEŞİTLERİ:
Ayak-Ayak Bileği Ortezleri (AFO): Çömelme postürünü düzeltmek, deformiteyi önlemek,spastisiteyi azaltmak, yürümenin basma fazında stabiliteyi arttırmak amacıyla kullanılır.
Ayak Ortezleri:Ayak bileği plantar ve dorsal fleksiyonu kontrol amacı ile değil ayağın planovalgus ve ekinovarus deformitelerini kontrol amaçlı kullanılır.
Diz Ortezleri:CP’de kullanımı oldukça seyrektir.Dizin hiperekstansiyonunu önlemek, ayakta durmaya yardım etme amaçlı kullanılır. 
Kalça Ortezleri: Kalça abdüksiyon ortezi kalça çıkığını önleme amaçlı kullanılır.


Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon l Yazılım K7