Rotamız Mutluluk
 /  Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa /
Makaleler /
ÇOCUKLARDA REGÜLASYON PROBLEMLERİ

Duyusal regülasyon (duygu düzenleme) nedir?

Regülasyon kelime anlamı olarak düzenleme / ayarlama demektir. Duygu düzenleme becerisi ise çocukların duygularını tanıma ve anlamalarında, davranışlarını kontrol etmelerinde, kendileri ve çevreleri ile olan ilişkilerini yönetmelerinde onlara fayda sağlayan temel bir beceridir. Bu beceri sayesinde çocuk, çevresiyle uyum içerisinde olacağı ilişkiler kurabilir, duygularını insanlara sağlıklı bir şekilde ifade edebilir ve zorlayıcı duygularıyla daha iyi baş edilebilir.  Aynı zamanda regülasyon, çocuğun içinde bulunduğu ortamdan ve kendisinden kaynaklanan uyaranlar ile birlikte sakin kalarak etkileşime geçebilmek ve sürdürebilmek için hazır olmayı sağlar.

Duyusal regülasyon bozukluğu nedir?

Regülasyon bozukluğu dört temel süreçten oluşan karmaşık bir bozukluktur:

  • Duyguları anlamada, kabullenmede ve farkındalıkta sorunlar yaşayabilirler.
  • Duygu regülasyonları yoktur. Duygusal süreçler normal dışıdır. Fazla ve uzun olabileceği gibi, kısa veya yoksunluk da olabilir.
  • Amaca ulaşma yolunda duygusal sıkıntı yaşamaktan güçlü bir şekilde kaçınma durumu mevcuttur.
  • Hayatın akışının getirdiği sıkıntıları tecrübe ederken, yaşamlarını sürdürmekte zorlanırlar. Duygusal güçlüklerle baş etmekte zorlanabilirler.

 

Çocuklarda zayıf regülasyon göstergeleri nelerdir?

Düzensiz uyku

Zayıf vücut farkındalığı

Hareket arayışı

Dokunsal kaçınma

Oral arayış

Olumsuz yeme deneyimi

Sosyal yaşantıya uyum sıkıntısı

 

Ebeveyn yaklaşımı nasıl olmalıdır?

Çocuklara duygularını tanımlayabilme ve duygularını ifade edebilme becerisini geliştirmeye yardımcı olduğumuzda çocuğun olumsuz duygular ile de daha sağlıklı şekilde baş etmeyi de öğretmiş oluruz.

 

Çocuğun duygularını düzenleyebilmesi için yardımcı yöntemler:

 

  • Fiziksel temasta bulunmak ( Sarılabilirsiniz, bir battaniyeye sarıp ona hafif sakin bir müzik açabilir ya da sizin ses tonunuzdan sakince dinleyebileceği bir ninni ya da şarkı söyleyebilirsiniz.Yataktayken birlikte temas halinde olacağınız tatlı bir boğuşma, gıdıklama zamanları yaratabilirsiniz.)
  • Duygularını ifade etmesine izin verin
  • Çocuğunuzun yürümesini, koşmasını ya da zıplamasını sağlayabilirsiniz. Hareket etmek duygularını düzenlemesine yardımcı olacaktır.

 

 Çocukların sinir sistemi henüz gelişmekte olduğu için bazı duygularla baş etmekte zorlanırlar. Bir çocuğun öfke anında arkadaşına vurması, ağlayarak kendini yere atması gibi saldırgan; ya da tam tersi çekingen ya da içe kapanık davranışlar sergilemesinin altında temel olarak duygu düzenlemede yaşadığı zorluklar vardır. Yaşamış olduğu sıkışmışlığın ebeveyni tarafından görülmesi, duyulması, şefkatle eşlik edilmesi çocuğun sinir sistemini regüle eder, sakinleştirir. Onun beyninin duygu regülasyonunu öğrenmeye ihtiyacı vardır.

Meselemiz; çocuğun sergilediği davranışı ortadan kaldırmak değil, o anda nasıl bir ilişki içerisinde olmalıyız ki çocuk bu zor duyguyu, sağlıklı bir şekilde dışa vursun ve sakinleşmek konusunda güçlensin cevabını  bulmak olmalıdır. Böylesi bir yaklaşım ömür boyu kazanılacak sağlam bir beceriye kapı açar. 


Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon l Yazılım K7