Rotamız Mutluluk
 /  Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa /
Makaleler /
VÜCUT FARKINDALIĞININ ÖNEMİ

Vücut farkındalığı hem hareketli hem de hareketsiz olan vücudumuzun bilinçli olarak bedensel ve emosyonel dikkatini kapsar. Odaklanma, öğrenme, yorumlama, değerlendirme, işleme ve cevap oluşturma gibi zihinsel süreçlerin yanında tutum, duyular ve hatıralarla modifiye edilen durumdur. Bireyin vücudunda gerçekleşen normal ve anormal süreçlerin farkında olması fonksiyonel hareketleri gerçekleştirirken motor öğrenme ile birlikte hareketin kalitesini etkileyen hız, kuvvet, mesafe, koordinasyon becerilerinin gelişmesine olanak sağlar. Sonraki aşamalarda pozisyon algısını, hareket duyusunu ve hareket için gerekli olan koşulların bilişsel unsurlarını birleştirerek vücudun her iki yarımında işlev görülmesini ve motor planlamayı açığa çıkarır. Hareketler alışılagelmiş ve fazlaca tekrarlanmışsa bu hareketler otomatikleşir. Tıpkı spontane nefes alışımız, yürüyüşümüz, dokunma ile tanıma gibi becerilerimizde olduğu gibi. Vücut farkındalığı azalmış olan çocuklarda ise motor planlama ve kontrol zayıflamaktadır. Çocuk hareketi açığa çıkarırken ve sürdürürken zorlanmakta, aynı anda birçok işlevi yerine getirememektedir. Çocuktaki azalmış vücut farkındalığı birçok beceride kendini gösterebilmektedir. Örneğin; yazı yazarken, tek ayak üstünde dururken, çatal-kaşık kullanırken, yiyecekleri çiğnerken vb. fonksiyonlarda. Çocuklarda azalmış vücut farkındalığı çeşitli etkinliklerle arttırılabilir. Oyunlar içerisinde yer verilen emekleme, itme-çekme, tırmanma, zıplama gibi kaba motor beceriler çocuğun vücut şemasını tanımasında önemli rol oynayacaktır. Elinde tuttuğu bir tepside farklı ağırlıklardaki nesneleri taşıması üst ekstremite pozisyonunu algılamada, el-göz koordinasyonunu sağlamada, motor planlamayı ve dikkati sürdürebilmede önemli fayda sağlayabilmektedir. Çocuğunuzla basit bir etkinlik olan vücudun farklı yerlerine bant yapıştırma gibi çalışmalarda da çocuğun vücudunda böyle bir bölgenin olduğuna dair bilgi hem bilişsel hem görsel olarak işlenmektedir. Kıyafetine saklanan küçük topların farkına varması ve bundan rahatsız olup çıkarması da farklı bir egzersiz seçeneği olup vücut farkındalığına dair bize pozitif geribildirim vermektedir.


Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon l Yazılım K7