Rotamız Mutluluk
 /  Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa /
Hizmetlerimiz /
SPOR EĞİTİMİ
Orjinal Resim

NEDEN SPOR EĞİTİMİ?

 Spor eğitimi, günlük yaşamlarında birtakım engeller ve sınırlılıklarla karşılaşan özel gereksinimli bireylerin yaşamlarını zenginleştirir. Spor eğitim sürecinde, çocuk öncelikle iyi eğitimli ve dinamik gençleri kendine model alır, yeni bir beceri kazanmanın mutluluğunu yaşar, arkadaş edinir, başarı duygusunu yaşar. İl dışında yapılan yarışmalar ve kamplar aracılığı ile ailesinden uzakta kalabilmeyi, kendi kendine yetebilmeyi öğrenir ve sorumluluk duygusu gelişir. Spor yolu ile artık engelli tanımından uzaklaşıp, sporcu kimliği ile ön plana çıkar. Böylece, toplumla bütünleşerek daha mutlu, daha doyumlu bireyler olarak yaşamlarını sürdürme olanağı yakalarlar.

ÖZEL EĞİTİMDE SPORUN ÖNEMİ

 Spor, çocukların bedensel gelişiminde büyük öneme sahiptir. Spor bireyin;

—Kas ve eklemlerini istenilen düzeyde kullanmasına yardımcı olur.

—Beden dili, jest ve mimik kullanmalarına katkı sağlar.

—Bireyin ihtiyacı olan uyaranları hareket çalışmalarıyla merkezi sinir sistemine doğru bir şekilde iletir.

—Yeni arkadaşlıklar kurma, toplumsal hayata adapte, grup içinde yer edinme ve sosyal çevreyi keşfetmede önemli rol oynar.

—Eğlence, heyecan gibi duyguların oluşumuyla duygu dünyasına renk katar.

—Sportif faaliyetlerde yer alan çocuklar yarışmayı, kazanma ve kaybetme duygularını tadarak farklı duygularla mutlu olmayı öğrenmeye başlarlar.

—Spor yapan çocuklar edindikleri becerileri günlük hayata aktarma becerisini geliştirirler.

—Spor, bireyin hayata bağlanmasına yardımcı olur.

—Sportif aktivitelerde sergilenen performans kişilik gelişimlerine yardımcı olur ve toplum tarafından kabul görülmelerini sağlar.

—Sportif aktiviteler; bireylerin yaşam kalitelerini yükseltmede rol oynar.

Çocuklarla farkındalık kendi bedenini tanımakla başlar. Bu yüzden çocukların kaygan ve yumuşak zemin üzerinde yuvarlamasına, sürünmesine, uzanmasına fırsat vermek önemlidir. Çünkü bu sayede sosyal ve duygusal gelişimini hızlandırmak daha kolay olacaktır.

 
OTİZİMLİ BİREYLERİN SPOR EĞİTİM PROGRAMI ÇALIŞMALARININ AMACI


Otizimli Bireyler Açısından;

• Spor becerileri kazandırmak,

• Uygun beden ağırlığı ve formuna sahip olmalarını sağlamak,

• Fiziksel uygunluklarını geliştirmelerini sağlamak,

• Özgüven kazanmalarını, başarı duygusunu ve rekabeti yaşamalarını, arkadaşlık ilişkilerini geliştirmelerini sağlamak,

• Yaşam boyu spor alışkanlıkları kazandırmak,                                                               

• Toplumda kabul ve saygı gören yararlı ve üretken bireyler olabilme fırsatı vermek.


Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon l Yazılım K7