Rotamız Mutluluk
 /  Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa /
Makaleler /
PEKİŞTİREÇ NEDİR ?

Pekiştirme istendik davranış değişikliğini gösteren bir bireye ödül vermek ya da hoşlandığı bir durumu elde etmesini sağlamak olarak tanımlanır. Uygulamalı davranış analistleri pekiştirme sistemini dikkatli ve sistematik bir şekilde uygulamaktadırlar. Pekiştireçlerİn olumlu davranış kazandırmada etkili olmalarının yanında öğrenme hızını artırmadaki etkisine ilişkin yapılan araştırmalar da mevcuttur. Pekiştirme, öğrencinin başarı güdüsünü arttırmak için uygulanır. Örneğin otizmli bireylerde; taklit, oyun, sosyal becerilerini geliştirmek ve çeşitli problem davranışlarını azaltmak için kullanılır.

Uygulamalı davranış analizi (ABA) davranışsal yöntem olarak da bilinmektedir. Pek çok davranışın çevre tarafından bir şekilde ödüllendirildiği (pekiştirildiği) ya da cezalandırıldığı düşünülmektedir. Dolayısıyla, çeşitli ödül mekanizmaları ve çok gerektiğinde bazı caydırıcı mekanizmalar kullanılarak (örneğin, çocuk puan kaybeder)  uygun davranışlar artırılmaya, uygun olmayan davranışlar ise azaltılmaya çalışılmaktadır. Aba otizm, gelişim geriliği gibi birçok alanda kullanılmaktadır.

 Pekiştireçler de oran ve zaman sıklığı önemlidir ve öğrencilerin gelişimsel ihtiyaç düzeylerine göre değişkenlik göstermektedirler. Bu nedenle eğitimcilerin pekiştireci etkili kullanma becerilerine sahip olması önemlidir. Tercih edilen bir pekiştireç, kişiyi merkeze alan planlamada çok önemli bir unsurdur.

Öğrenme kuramcılarının çoğu öğrenme olması için mutlaka pekiştirmenin olması gerektiğini vurgulamaktadırlar. Pekiştireç insanın motivasyonunu etkileyen çok önemli değişkenlerden biridir. Eğer öğretmen öğrencinin düzeyine uygun öğretim yapar ve öğrencisine pekiştireçle başarıyı tattırırsa öğrencide olumlu davranış gelişebilecek ve böylece öğrenci içten güdülenebilecektir.

Pekiştireç çeşitleri bulunmaktadır.  Alkış yapmak , sarılmak , övgü sözcükleri kullanmak , çak yapmak sosyal pekiştireçlerdir. Nesnel pekiştireci kırtasiye malzemeleri, süs eşyaları, top, tablet, bilgisayar, kitap, oyuncak gibi gözle görülen ve elle tutulan pekiştireçlerdir. Etkinlik pekiştireci bireyin ilgilenmekten hoşlandığı etkinliklerin hedef davranışı gerçekleştirdikten sonra sunulmasıdır. Sembol Pekiştireç ise kendi başına anlamı olmayan ancak biriktirilerek çocuk için değeri olan başka pekiştireçlerle değiştirilebilen sembolik temsillerdir.


Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon l Yazılım K7