Rotamız Mutluluk
 /  Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa /
Makaleler /
OKUL ÖNCESİ BECERİLER NASIL KAZANDIRILIR?

Okul öncesi dönem çocukların beyin gelişimlerinin en hızlı olduğu dönem olarak bilinmektedir.

Bu dönem aynı zamanda çocukların çevresini tanımaya çalıştığı, öğrenmeye ve düşünmeye güdülendiği bir dönemdir. Çocuklar için bu dönemde zengin bir çevre ve çeşitli uyaranlar oluşturularak beyin gelişimi desteklenebilir.

Okul öncesi dönemde anne babaların davranışlarının çocukların üzerinde etkisi çok büyüktür.

Çocuklar bu dönemde anne babayı örnek almakta, onların davranışlarını gözlemlemektedir. Bu nedenle aile içerisinde çocuğa tutarlı davranılmalı, çocuğun merak duyduğu alanlarda gelişmesi desteklenmeli, çocuğun ihtiyaçları göz ardı edilmemelidir.

Okul öncesi beceriler çocuklara eğitici oyunlar, fen ve doğa etkinlikleri, drama, gelişimlerine uygun oyuncaklar vb. yollarla kazandırılabilir. Bu dönemde çocukların akranlarının bulunduğu bir okul öncesi eğitim kurumuna giderek onlarla etkileşime girmesi çocukların sosyal anlamda gelişmeleri, empati kurmaları, yaşıtlarını rol model almaları açısından da önemlidir.


Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon l Yazılım K7