Rotamız Mutluluk
 /  Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa /
Makaleler /
ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÇOCUKLARDA ÖZGÜVEN PROBLEMİ

Özgül öğrenme güçlüğü; çocuğun normal ya da normal üstü zekâ puanının olmasının aksi yönünde beklenenden düşük performans göstermesiyle ortaya çıkmaktadır.

Bu çocuklar akademik hayatlarında yaşadığı başarısızlıklar ve bunun beraberinde getirdiği sosyal çevrelerinden aldığı olumsuz eleştiriler sonucunda özgüvenlerinde gözle görülür şekilde düşüş gözlenmektedir. Bu da akademik ve sosyal alanlarda isteksizliğe sebep olmaktadır. Bu durumu en aza indirmede ya da ortadan kaldırmada önce ailelere daha sonra eğitimcilere büyük görevler düşmektedir.

Çocuğun eğitimine bildiklerinden başlayarak çocuğa başarı duygusu tattırılmalıdır. Akranlarıyla bir tutulmamalı, ders planları ve sınavları bireysel olarak hazırlanmalıdır. Başarıları sonucunda çocuk sosyal olarak pekiştirilmelidir.


Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon l Yazılım K7