Rotamız Mutluluk
 /  Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa /
Makaleler /
AKRAN ÖĞRETİMİ VE ÖNEMİ

Akran eğitimi; benzer sosyal grup içinde olan, profesyonel olarak öğretmen olmayan bireylerin birbirlerine öğrenmek ve öğretmek için yardımcı olmaları olarak tanımlanmaktadır. Akran eğitimi çocukların birbirlerini olumlu yönde etkileyebilmeleri üzerine kuruludur. 

Özel gereksinimi olan çocuklarla normal gelişim gösteren çocukların aynı ortamlarında bulunmaları günümüz özel eğitimin temel amacıdır. Özel gereksinimli çocuklarla birlikte aynı eğitim ortamında bulunan normal ve özel gereksinimli çocukların bu düzenlemeden kazanabilecekleri pek çok şey vardır. Her şeyden önce normal gelişim gösteren çocuklar, özel gereksinimli çocukları daha yakından tanıma ve onlarla ilgili önyargılarını değiştirme fırsatı bulurlar. Aynı zamanda insanlar arasındaki farklılıkların olabileceğine dair anlayışları gelişebilir. Yapılan çalışmalarda normal gelişim gösteren ve özel gereksinimli bireylerin birbirleri ile etkileşimleri sonucunda, çocukların iletişim ve sosyal becerilerinin daha etkili biçimde geliştiği, özel çocuklarla etkileşim sonucunda, normal gelişim gösteren çocukların kendilerine olan saygılarının arttığı. Özel eğitimde benimsen öğretim yöntemlerinden birisi ise özel çocuklara akran yardımı yoluyla bireysel öğretim yapılmasıdır. Akran öğretimi; akranın sınıf öğretmeninin kontrolü altında bilgiyi sınıf içinde ya da dışında akranına aktarması olarak tanımlanabilir. Okul içindeki öğrenme seviyesini artırdığı, öğrenciler arasındaki rekabet yerine işbirliğini kolaylaştırdığı ve katılan bireylere duygusal anlamda faydalar sağladığı için eğitimciler tarafından akran yardımına sıklıkla başvurulmaktadır çalışmalarında öğretmenlerin % 73,8’inin okullarında akran öğreticiliği yöntemini uyguladıklarını belirtmişlerdir

Akran öğretimi çocuğun akranları arasındaki olumlu sosyal etkileşimi arttırmak için sıklıkla kullanılan yöntemlerdendir. Genellikle iki çeşit akran öğretimi modeli uygulanmaktadır. Birinci model aynı ya da farklı yaştaki öğrencilerin düşük yetenekteki ya da küçük yaştaki çocuklara yardım etmesi için akran destek eğitimi verilmesi şeklindedir. Ayrıca akran eğiticilerinin daha büyük yaşta olmalarının daha faydalı olacaklarına dair bir eğilim vardır Tüm sınıfı kapsayan akran öğretimi modelinde ise, öğrencilerin birbirlerine karşılıklı öğretim sunması söz konusudur. Bu düzenlemede öncelikle hangi çocukların eşleştirileceğine, her hafta hangi eşlerin değiştirileceğine, hangi eşlerin daha uzun bir zaman bir arada çalışacağına, hangi etkinlikler için kimlerin bir arada çalışacağına karar verilmesi gerekmektedir; akran öğretimi ister birlikte öğrenme gruplarında olsun, ister birebir olsun, hem yardımı alan hem de yardım eden için önemli deneyimlere neden olur ve her iki grup için de olumlu etkiye sahiptir. Normal gelişim gösteren öğrenciler özel gereksinimli akranları ile olumlu etkileşimde bulunarak, onlarla arkadaşlık ederek ve onlara model olarak eğitsel sürece yardımcı olabilirler. Ülkemizde akran öğretiminin etkisi konusunda yapılan deneysel araştırmalarda da akran öğretiminin gelişimsel geriliği olan çocukların öğrenmelerinde ve öğrendiklerini genellemelerinde etkili olduğunu göstermiştir. Akran öğretimi yönteminde öğreticinin konuyu öğrenciye anlatırken veya anlatacağı biçime sokarken tekrar ettiğini ve daha iyi öğrendiğini vurgulayan çalışmalar mevcuttur. Ayrıca, öğrencilerin öğretme süreci hakkında duygu ve düşüncelerini paylaşma fırsatı bularak öğrenme hakkındaki görüş ve bilgileri artmaktadır.


Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon l Yazılım K7