Rotamız Mutluluk
 /  Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa /
Makaleler /
EŞLEME VE SINIFLANDIRMA BECERİSİNİN ÖNEMİ

Otizmli bireyler kavramlar ve nesneler arasında ilişki kurmada, ayırt etmede ve odaklanma da sorun yaşarlar. Bu sorunun en önemli nedeni eşleme ve sınıflandırma becerisine sahip olmamalarıdır. Bu durumu ortadan kaldırmak için bireylere önce eşleme beceri daha sonra ise sınıflandırma becerisi kazandırmak gerekmektedir.

Eşleme ve sınıflandırma becerileri sözsüz ve sözlü iletişimin, sosyal yaşam sembollerinin (trafik işaretleri, semboller) ve matematik simgelerinin (+, -, x )temelini oluşturmaktadır. Eğer birey eşleme ve sınıflandırma becerisine sahip değilse bir duruma odaklanama, nesnelerinin benzerlik ve farklılıklarını ayırt edememe, konuşma, düzgün cümle kurma, günlük yaşam simgelerini ve matematik işlemlerini yerine getiremeyecektir. Bu sebeple özel eğitimde eşleme ve sınıflandırma becerilerine öncelik verilmesi gerekmektedir. Eşleme ve sınıflandırma becerilerinde ise öncelik eşleme becerisindedir çünkü; nesneleri temel görsel biçimlerine göre eşleştirme yapamadan ve anlamlandıramadan sınıflandırma becerisi kazandırılamamaktadır.

Eşleme; iki aynı özelliklere sahip olan nesnelerin birleştirilmesini ifade etmektedir. Doğrudan ve dolaylı eşleme olmak üzere ikiye ayrılır. Doğrudan eşleme; nesnelerin görünen biçimlerine göre eşleştirilmesidir (kalem- kalem gibi). Dolaylı eşleme ise birbiriyle ilişkili ancak görünüş bakımından farklı olan nesnelerin eşleştirilmesini kapsamaktadır (arı-bal, kalem-yazı gibi).

Sınıflandırma; biçim ve işlev olarak birbirinden farklı olan nesnelerin anlam bakımından bir araya getirilmesidir. Örneğin; tabak yemek koymak için bardak ise su koymak içindir iki nesnenin işlevi ve biçimi faklıdır fakat her ikisi de mutfak eşyasıdır. Bireyin bu gruplandırmayı yapabilmesi için önce tabak ve bardağı anlamlandırabilmesi ve eşlemesi gerekmektedir. Eşleme becerisi kazandırıldıktan sonra ise sınıflandırma yapılabilmektedir.

Birey hem eşleme hem sınıflandırma becerisi kazandığında; nesneleri benzerlikleri, farklılıkları ve ortak bir ilişki çerçevesinde ayırt etme becerisi gelişecektir. Belirli bir nesneye veya duruma odaklanma süresi artış gösterecektir. Günlük konuşmada kullanılan kelimeler aslında onları ifade eden nesne, eylem, kişi ya da farklı durumları işaret eder. Birey eşleştirme ve sınıflandırma becerisini kazandığında okuma ve yazma gibi ileri seviye becerilerinin temelini oluşturacaktır. Toplumsal yaşam simgeleri (trafik işaretleri, semboller; eczane E işareti gibi) alıcı ve ifade edici dilde anlamlı hale gelecektir. Sınıflandırmanın kazanılması ile toplumsal hayattaki ve yaşamdaki gruplar (kadın-erkek, meyveler, taşıtlar vb.) ayırt edilir ve anlamlı hale gelecek. Görülür halde yapılan gruplandırmalar (meyveler, hayvanlar), matematik işlemleri gibi ileri seviye becerilerin temelini oluşturacaktır.  Böylelikle bireyin diğer gelişim alanları da desteklenmiş olacaktır.

 


Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon l Yazılım K7