Rotamız Mutluluk
 /  Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa /
Gelişim Geriliği /
Gelişim Geriliği Nöromotor

Gelişme geriliği, konuşma ve dil gelişimi, motor gelişim, sosyal gelişim ve bilişsel gelişim alanlarındaki gerilik olarak tanımlanır. Çocukluk yaş grubunda, %12-16 oranında gelişme geriliği görülmektedir. Gelişme geriliklerinin erken anlaşılması, çocukların erken tanı ve tedavi için önemlidir. Beyin gelişimi için ilk 3 yıl, kritik öneme sahiptir. Birinci basamak hekimlerinin, sağlıklı çocuk gelişimini değerlendirilmesi çok önemlidir. Çocukluk yaş grubunda, %12-16 oranında gelişme geriliği görülmektedir. Normal gelişim için gerekli nöral yollar hayatın ilk yıllarında oluşur. Gelecek yaşamında öğrenme, davranış, beceri ve sağlık gelişiminin normal ilerlemesi temeli oluşturur.

Beyin yapısının, yüksek bilişsel fonksiyonlar için hazırlanır. Sinir sistemi basit süreçten kompleks sürece doğru gelişir. Gelişimin önemli periyotları 6 yaşına kadar tamamlanır. Gelişimin erken yıllarında problemler tanılanamazsa, beyin gelişim basamakları kaçırıldığı için tedavi olanağı sağlanamaz.

Değerlendirilen alanlar: İletişim, kişisel bakım, ev yaşamı, sosyal-kişiler arası beceriler, toplum kaynaklarının kendi kendine yönelimli akademik kaynakları, öz-yönelimi, işlevsel akademik becerileri, iş, boş zaman, sağlık ve güvenlik kullanımı.

TEDAVİ

Tedavi verimi, çocuğun birincil eksikliklerinin doğru değerlendirilmesi ve tanımlanmasıyla gelişir. Çocuklar değerlendirme sırasında çok sayıda problem çıkarabilir. Bu da eksik değerlendirme anlamına gelir. Fonksiyonel performansta ilerlemenin eksik olması, genellikle beyin işlev bozukluğu bölgelerinin birkaç bölümünde problem olduğunu gösterir. Fonksiyon bozukluğu olan çocukta gelişmenin farklı yönleri değerlendirilmelidir. Çocuğun başlıca problem alanı hedeflenmeli, bunun için sorunlu alanlar birden fazla referans çerçevesinde analiz edilmelidir. İlk değerlendirmede ve devam eden tedavi sürecinde, klinisyen çocuğun gecikmiş veya düzensiz gelişim nedenini araştırmak zorundadır.

Erken rehabilitasyon programları ile gelişme geriliği olan çocukların özel eğitim ihtiyaçlarında ortalama %14 ve sınıf geçememe durumunda %13 azalma ve IQ testinde yaklaşık 6,5 puan artışı sağlanmıştır. Gelişme geriliği erken saptanan ve okulöncesi eğitim programı alan çocuklarda, daha az sınıf tekrarı ve okul terk etme görülmüştür. Zeka geriliği, gelişimsel gecikme, gelişimsel sakatlık, nörogelişimsel gecikme görülmesine göre rehabilitasyon ekibine yönlendirilir. Fizyoterapi, ergoterapi, duyu bütünleme terapisi konuşma terapisi, odyoloji, diyetisyen, oftalmoloji ve klinik psikolog, özel eğitime yönlendirilir.

AİLE YÖNLENDİRME

Çocuğunuzun engelliliği hakkında bilgi edinin.

Engelli çocukların diğer ebeveynleri ile bağlantı kurun.

Sabırlı olun; öğrenme çocuğunuz için daha yavaş gelebilir.

Bağımsızlığı ve sorumluluğu teşvik etmek.

Toplumda sosyal, eğlence ve spor aktiviteleri için fırsatlar bulun. (En İyi Arkadaşlar veya Özel Olimpiyatlar gibi)


Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon l Yazılım K7