Rotamız Mutluluk
 /  Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa /
Gelişim Geriliği /
Gelişim Geriliği Olana Nasıl Davranılmalı

Bir çocuğun gelişim sürecinde kazanması gereken gelişimsel özellikleri daha geç tamamlaması ve yaşı ilerlemesine rağmen halen gerekli olan gelişimsel süreçleri tamamlayamaması durumuna gelişim geriliği denilmektedir. Çocuklar genellikle konuşma dil becerisi ilerleyen süreçlerde motor gelişimi sosyal gelişim ve çağımızda da bilişsel gelişim eksiklikleri ile bu durumlarını ortaya koyabilir. Bir çocukta birçok yetenek bakımından gerilik olabileceği gibi yalnızca bazı alanlarda da gelişim geriliği gösterebilir. Son zamanlarda çeşitli sebeplerle gelişim geriliği sıklıkla görülmeye başlamıştır. Bu durum çocukların akranlarına göre daha geç öğrenmesi ve daha geç beceri kazanması durumlarına sebep olmaktadır. Çocuğun zamanla yaşıtları ile arasında büyük bir uçurum oluşmaktadır. Özellikle çalışan anne ve babaların çocuklarından uzak kalmaları ve çocukları ile yeterince ilgilenmemeleri sebebiyle gelişim geriliği görülmektedir.

Gelişim geriliği olan çocuk olduğu gibi kabul edilmelidir. Çocuğu suçlayarak utanç duyulmamalıdır. Çocuğun kendi odası olmalıdır. Odasında çalışacağı materyaller olmalıdır. Ev içindeki kurallar çocuk ile beraber belirlenmelidir. Okulda çalışılan beceri ve kavramlar evde tekrarlanmalıdır. Çocuğa güvenip yapacakları için cesaretlendirilmelidir. Anne-baba olarak çocuğa örnek olunmalıdır. Çocuk, her türlü sosyal ortama aile ile birlikte girmelidir. Televizyon ve bilgisayar mümkün olduğunca az kullandırılmalıdır. Arkadaşları ve yaşıtları ile geçireceği zamanlar, ortam ve etkinlikler planlanmalıdır. Etkinlikler, çocuğun seviyesine göre belirlenmelidir. Diğer çocuklar ve kardeşleri ile kıyaslanmamalıdır. Ev içinde basit becerileri içeren görevler verilmelidir. Babanın mutlaka çocuğu ile birlikte vakit geçirmesi gerekmektedir. Kişisel bakımını yapmasına, eşyalarını ve odasını düzeltmesine fırsat tanınmalıdır. Çocuğun gelişimini engelleyecek aşırı korumacı tutumdan vazgeçilmelidir. Öğretmenleri ile sürekli irtibat halinde olunmalıdır.


Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon l Yazılım K7