Rotamız Mutluluk
 /  Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa /
Gelişim Geriliği /
Gelişim Geriliği Ve Zeka Geriliği Aynı Şey Mi

Gelişim geriliği ve zeka geriliği birbirinden farklı kavramlardır.

Gelişim geriliği, konuşma ve dil gelişimi, motor gelişim, sosyal gelişim ve bilişsel gelişim alanlarındaki gerilik olarak tanımlanır. Çocuğun gelişim basamaklarına göre beklenilen gelişimi zamanında tamamlayamaması ya da geç tamamlaması şeklinde açıklanabilir. Biyolojik veya çevresel koşulların yetersizliği nedeniyle ortaya çıkabilir. Gelişme geriliği için riski artıran faktörler arasında annenin eğitim düzeyinin düşük olması, gebelikte depresyon veya zihinsel hastalık, kurşun zehirlenmesi, prematür doğum, yetersiz beslenme (büyüme geriliği ve anemi), erkek cinsiyet yer almaktadır.

Zeka geriliği, akıl yürütme, dikkat, algı, hafıza, problem çözme, muhakeme becerileri gibi zihinsel süreçlerin çeşitli nedenlerden dolayı gerçekleşemiyor, az gerçekleşiyor veya kısmi eksikliklerle gerçekleşiyor olmasıdır.

Yaşamın ilk iki yılı içinde zeka ölçüm testlerinde kötü performans gösteren bir çocuk, uygun şartlarda dört yaşına kadar bu geriliği kapatabilmektedir ve değişik gelişim alanlarında aynı anda hızlı bir şekilde ilerlemektedirler. Bu nedenle özellikle 5 yaş altı çocuklar için “gelişme geriliği” tanımı daha uygundur.

“Zeka geriliği” ve “genel gelişim geriliği” tanıları ayırt edici özellikler gösteren bağlantılı, birbirini tamamlayıcı ancak eş anlamlı olmayan terimlerdir. Yaşça küçük çocuklar için, “genel gelişimsel gecikme” terimi, bir çok gelişim alanında ortaya çıkan bozukluğu ifade etmek amacıyla kullanılmaktadır.


Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon l Yazılım K7