Rotamız Mutluluk
 /  Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa /
Gelişim Geriliği /
Gelişim Geriliği Tv Etkiliyor Mu

Gelişim Geriliği motor gelişim, zihinsel, konuşma/dil, kavrama, duygusal, sosyal alan ve günlük yaşam aktiviteleri gibi alanlarda iki veya daha fazla gelişi alanında gecikmenin olduğu gelişimsel bozukluktur. Yaşamın ilk yılları gelişim için önemli bir zamandır. Gelişimde becerilerin kazanılması genel kaba motor hareketlerden, ince motor hareketlere, baştan ayağa ve merkezden çevreye doğrudur. Tüm çocuklarda genel olarak gelişim sırası aynı şekildedir. Bu becerilerin kazanılmasında ve gelişmesinde bazı önemli etkenler vardır. Çocuklar arasında belirli dönemlerde bazı farklılıklar gösterir bu farklılıklara sebep olan etkenler; çevresel özellikler, genetik, sosyokültürel düzey, aile içi ortamı gibi sıralana bilinir. Gelişim geriliğine sebep olduğu düşünülen diğer bir etken çocukların uzun süre televizyona maruz kalmalarıdır.

Uzun süre televizyon kullanımı olan çocuklarda gelişim geriliği sıklıkla görülen sorunlar arasında yer almaktadır. Çocukların 0-2 yaşları arasında motor becerileri, konuşma, sosyal-duyusal, oyun oynama ve zeka gelişiminin çok hızlı olduğu bu dönemde uzun süre televizyona maruz kalan çocuklarda gelişim geriliğinin ortaya çıkma olasılığı arttırıyor. Yapılan araştırmalarda televizyona maruz kalan çocukların hafıza, dikkat ve odaklanma becerilerini olumsuz etkilendiği saptanmıştır. Bu nedenle 0-2 yaş arasında çocukların gelşimlerinin sağlıklı olması için hayatlarında televizyon yerine sosyal oyunların tercih edilmesi önerilmektedir.


Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon l Yazılım K7