Rotamız Mutluluk
 /  Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa /
Gelişim Geriliği /
Gelişim Geriliği Bilişsel

Biilişsel Gelişim Geriliği ince/kaba motor alan, konuşma/dil alamı, kavrama, sosyal/kişisel alanlarda belirgin seviyede gecikmenin olduğu gelişim geriliğidir. BGG adaptasyon, öğrenme becerilerinde normal yaşıtları ile karşılaştırıldığında belirgin derecede geridir. Bu çocuklar ilerleyen yaşam süreçlerinde adaptif fonksiyonlarda bozulmaya ek olarak 6 yaşından sonra zeka bölümünde 75 puanın altında puana sahip olan zihinsel engelli bireyler olarak tanımlanmaktadır. Bilişsel gelişim geriliği veya zihinsel engelli olan çocukların aileleri genellikle konuşmada gecikmenin olması, komutlara uymama, yaşıtları ile uyum sağlayamaması, tuvalet eğitiminde sorunlar gibi belirtilerle başvurabilirler. Aileler özellikle bebeklik çağında mental motor alandaki hafif – orta gecikmeleri fark etmeleri zor olmaktadır ancak çocuk yürüme, konuşma gibi temel alanlarda gecikme olduğunda fark etmektedirler. Bu nedenle erken çocukluk döneminde düzenli aralıklarla çocuğun gelişim basamaklarının takip edilmesi önerilmektedir.

 


Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon l Yazılım K7