Rotamız Mutluluk
 /  Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa /
Gelişim Geriliği /
Gelişim Geriliği Saptama Araçları

Erken çocukluk döneminde gelişimsel alandaki gecikmelerin fark edilmesi ve erken müdahale süreçlerinin başlatılabilmesi için çocukların gelişimlerinin belirli aralıklar ile değerlendirilmesi ve buna göre desteklenmesi önemlidir. Çocuğun gelişim düzeyi hakkında karar verebilmek için çok yönlü bir değerlendirme yapılması gerekmektedir. Bireyi tanımanın en önemli amacı, gelişimine ve uyumuna destek verebilmek, eğitim ortamından yeterince yararlanabilmesini sağlamaktır. Bu nedenle çocuğun biyolojik, genetik, psikolojik özellikleri, ilgi ve ihtiyaçları gibi tüm yönleriyle tanınması gerekir.

Türkiye’de çocukların gelişiminin değerlendirilmesinde kullanılan ve standardizasyonu yapılmış bazı araçlar şu şekilde sıralanabilir: Denver-II, Gelişimi İzleme ve Destekleme Rehberi (GİDR), Gazi Erken Çocukluk Gelişimi Değerlendirme Aracı (GEÇDA), Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE) ve Erken Gelişim Evreleri Envanteri (EGE). Tüm gelişim alanları hakkında genel bir bilgi edinmeye yardımcı olan bu araçlar dışında gelişim alanlarını daha ayrıntılı değerlendirmeyi sağlayan ölçme araçları da geliştirilmiştir. Böylece risk oluşturabilen gelişim alanıyla ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek ve bu doğrultuda müdahalede bulunmak, çocuğun gelişiminin desteklenmesini kolaylaştırabilir.


Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon l Yazılım K7