Rotamız Mutluluk
 /  Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa /
Gelişim Geriliği /
Gelişim Geriliği Duygusal

Gelişim Geriliği; biyolojik veya çevresel koşulların yetersizliği nedeniyle bireyin sosyal duygusal, dil, fiziksel ve zihinsel gelişim alanlarında yaşıtlarına göre geri kalması durumudur.

Bebeklik döneminde olumlu bir anne bebek ilişkisi gelecekteki sağlıklı duygusal gelişimi destekleyen bir kaynak sağladığı için önemlidir. Bebeğin ilk bağ kurduğu kişi ebeveyndir. Bu bağ onlarla etkileşim halindeyken mutlu hissetmeyi, güvende ve rahat hissetmeyi sağlar. Kurulan bu ilişkiye bağlanma adı verilmektedir. Ancak bazen de bu bağlanma sağlıklı kurulamaz ve bebeğin sosyal- duygusal gelişimi sekteye uğrar. Yapılan çalışmalar sonucu bağlanma 4 alt başlık altında incelenmektedir.

Güvenli bağlanma; bebek anne- babayı güvenli bölge olarak bilir ve yaşanabilecek ayrılık sonrası tepki göstermesine karşın kolayca sakinleşir.

Kaçıngan bağlanma; bebekler ebeveynleriyle çok az ilişkiye girerler ve ebeveyn odadan çıkıp bir süre sonra geri döndüğünde de bunu hiç yadırgamaz, tepki göstermezler. Güvensizliklerini bakım verenden kaçınarak gösterirler.

Dirençli bağlanma; ebeveyne ihtiyaç duyduklarında ulaşabileceklerinden emin olamayan bebeklerdir, bundan dolayı çevreyi araştırıcı davranışlarda bulunmaya ilişkin kaygıları vardır. Bunun nedeni annenin tutarsız tepkileri ve kontrol amaçlı terk etme tehdidinde bulunmasıdır. Ayrıldıktan sonra tekrar buluşma anında mücadele ederek direnirler, ebeveynlerine muhtemelen vurma- itme, şiddetli biçimde ağlama davranışları gösterir kolay kolay kendilerini yatıştıramazlar.

Dağınık bağlanma; Kaçınmacı ve kararsız davranışların bir karışımı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu bebekler korkulu ve şaşkın görünebilir. Çevresinden ve ebeveynden yüksek düzeyde korkma davranışları gösterirler.

Bağlanma bozuklukları ise; bağlanamama bozukluğu, saldırgan bağlanma bozukluğu, kenetlenmiş bağlanma bozukluğu, gelişigüzel bağlanma bozukluğu ve rollerin yer değiştirdiği bağlanma bozukluğu şeklinde sınıflandırılmıştır.

Saldırgan Bağlanma Bozukluğu; Saldırgan bağlanma bozukluğunda öfkenin ön plana çıkması söz konusudur. Çocuklar hem kendilerine hem de ebeveyne karşı öfkeli ve saldırgan bir tutum içerisinde olabilirler.  Genellikle fiziksel şiddet görmüş ya da fiziksel şiddete tanıklık çocuklarda görülür.

Kenetlenmiş Bağlanma Bozukluğu; Kenetlenmiş bağlanma bozukluğu yaşayan çocuklar çekingen ve içe dönük bir yapıya sahiptirler. Yabancıların yanında kendilerini güvende hissetmezler. Temel bağlanma figürü tarafından terkedilmekten korkarlar. Bu bağlanma sorunu genellikle otoriter ve istismar edici bir ebeveyn ya da ortamın varlığı nedeniyle ortaya çıkar. Kenetlenmiş bağlanma bozukluğunda çocuklar genellikle bağımlı ve kaygılı bir kişiliğe sahip olarak tanımlanırlar.

Gelişigüzel Bağlanma Bozukluğu; Gelişigüzel bağlanma bozukluğu ise temel bir ebeveyn varlığı söz konusu olsa da çocuklar birden fazla kişiye bağlılık gösterebilirler. Korktuklarında ya da tehlike altında hissettiklerinde yalnızca temel bağlanma figürüne değil herhangi bir yetişkine yönelirler.

Rollerin Yer Değiştirdiği Bağlanma Bozukluğu; Rollerin yer değiştirdiği bağlanma bozukluğu ebeveyn ile çocuk ilişkisinde görevlerin yer değiştirdiği bir bağlanma türüdür. Çocuklar davranışlar anlamında farklılık gösterebilirler. Dikkatli ve aşırı ilgili, otoriter ve reddedici olabilirler.


 

 


 


Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon l Yazılım K7